Vision

BearTag Systems vision är att lotsa människan in i den nya kontantlösa världen, vara en förebild för och i utvecklandet av kontantlösa system.