Tillbehör

Tillbehör som kan beställas av BearTag Systems är:

  • USB-hubb
  • Kvittoskrivare
  • Quickshop läsare