Godkänt kassaregister test

2013-11-12

Då var systemet testat och godkänt som kassaregister enligt SKVFS 2009.1 och enligt kraven för funktion mot Clean Cash kontrollmodul.